Gösterim Üzerine Arayışlar

Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin en önemli öğelerinden biri, somut bir mekan ile ilgili olarak alınan kararların haritaya işlenmesi ve bir anlamda o mekan ile ilgili hayalinizin tasarım öğretileri ışığında gösterimidir. Gösterim yöntemi ve tekniği farklılaştıkça, elde ettiğimiz ürün sadece alınan kararların işlendiği bir yasal belge olmak yerine artık özgün bir tasarım örneği olarak değerlendirilebilir. Fakat, altlık olarak kullanılan haritalar …

Okumaya devam et