‘kenthali.org’ kente ve kıra dair, toplumu, mekanı, doğayı, canlıyı ve insanı odağına alan bir paylaşım ve tartışma platformu olarak ortaya çıktı. Şehircilik, planlama, mimarlık, tasarım, peyzaj, koruma, kamu politikaları, mühendislik, sosyal bilimler vb. bütün disiplinleri kapsamayı ve disiplinler arası bir paylaşım platformu kurgulamayı amaçlamaktadır.

kenthali.org akademik dile sıkışmadan, güncel konularda görüş, düşünce ve gözlemleri belirtmek, yeni çıkan yayınların (kitap, dergi, makale, vb.) tanıtımını yapmak, mesleki uygulamaları, kentleri, gündelik yaşamı, kısaca mekana dair her şeyi özgürce paylaşmak isteyen herkese açık bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. 

Mekâna dair her türlü araştırma, çalışma, proje, görüş ve haber paylaşmak isteyenleri ‘kenthali.org’a üye olmaya ve bu platformu zenginleştirmeye davet ediyoruz.

Yayın Sahibi: TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Editor: TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
İletişim: info@kenthali.org

İletişim & Takip

Gizlilik Şartları

Kent Hali Açık Kaynaklı Çevrimiçi Şehircilik ve Planlama Paylaşım Platformu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) tarafından hazırlanan www.kenthali.org alan adı ile hizmet vermekte olan açık kaynaklı çevrimiçi paylaşım platformu ( bundan böyle kısaca “Kent Hali” olarak anılacaktır.) ziyaret ederek ve/veya Kent Hali üyesi olarak, Kent Hali üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Kent Hali web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
Kent Hali kullanım koşulları www.kenthali.org adresinde yer almaktadır. Kent Hali bu koşullarda, web sitesinde ve web sitesinin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Kent Hali’nde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, www.kenthali.org adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘nden herhangi bir hak talep edemezler. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Kent Hali Blog yazarlığınıza son verme, kişisel sayfanızı kapatma; yazılarınızı yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Kent Hali kullanıcısı ve üyesi olarak size yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kent Hali kullanıcısı ve üyesi olarak sizin Kent Hali sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığınızın tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkını saklı tutar.
Kent Hali, hizmeti hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca, Kent Hali altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.
Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kent Hali web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’ne aittir. Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Kent Hali web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.
Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, Kent Hali web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.
Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Kent Hali  web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Kent Hali  kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’nin bu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.
Kent Hali  kullanıcıları ve üyelerinin, Kent Hali  web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Kent Hali ‘in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
Kent Hali kullanıcıları ve üyelerinin, Kent Hali  web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)Kent Hali  web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)Kent Hali  kullanıcılarının ve üyelerinin, Kent Hali  web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Kent Hali  web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
Kent Hali üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kent Hali üyelerinin Kent Hali’ne üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.
Kent Hali yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Kent Hali web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
Kent Hali web sitesi, Bilişim Teknolojileri, İnternet ve Bilim temalı bir sitedir. Kent Hali yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını, siyasi, dini ve özel hayatlara ilişkin yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), buna aykırı davranan kişilerin blog yazısı, forum mesajı veya yorumlarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, Kent Hali web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’nin her zaman, tek taraflı olarak Kent Hali web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’ne herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir. Kent Hali web sitesine üye olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların, gönderdiği yorumlar TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) tarafından belirlenen bir editör kurulu tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen içerik Kent Hali sitesinde yayınlanır. Kent Hali web sitesine gönderilen içerikler, editör onayından geçtikten sonra Kent Hali sitesinde yayınlanmaya başlar.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), kayıtlarını eksik giren üyelerin Kent Hali web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, Kent Hali web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), kendi kişisel takdirine göre, Kent Hali web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)Kent Hali üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)Kent Hali kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.kenthali.org bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.
Kent Hali yazarı, kişisel Kent Hali sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.
Kent Hali, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), web sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler’in kendi sorumluluğundadır.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) Blog yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21., 22., 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)Kent Hali web sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve radyo, televizyon dahil diğer bütün yayın mecralarında kullanma hakkına sahiptir. Kent Hali web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcılar/Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece Kent Hali web sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), yürürlülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcılar/Üyeler’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), Web sitesine üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar/Üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcılar/Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcılar/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise e-bültenlerde yer alan abanelikten çıkma linkine tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde info@kenthali.org adresi aracılığıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.
TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)Kent Hali kullanıcıları ve üyelerinin, Kent Hali web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi), gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
İşbu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlülüğünü etkilemeyecektir.
Kullanıcılar’dan/Üyeler’den doğabilecek ihtilaflarda, TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi)‘ni yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kent Hali kullanıcıları ve üyeleri, Kent Hali web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Ankara Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Atatürk Bulvarı Bulvar Apartmanı No:219 Daire:8 Çankaya / Ankara
Tel: 0 312 418 61 43 – 418 61 82 Faks: 0 312 418 61 96
E posta: spoankara@spo.org.tr