Geçmiş Yerleşimler Bugünün Kentlerine Neler Anlatıyor?

Bu konu kapsamında öncelikle “Plansız, Planlı Kent” başlığı altında 15. Yüzyılda inşa edilmiş fakat sahip olduğu konumdan dolayı 1911 yılında yani 20. Yüzyılın başlarında keşfedilen Machu Picchu antik yerleşiminden bahsedilecektir. Fay hatları doğrultusunda kurulmuş olan bu antik yerleşimin geçmişten günümüze gelmesinde etkili olan bina inşa teknikleri ve içerisinde oluşturulan çeşitli su ve altyapı sistemlerinden bahsedilecektir. Sonrasında “Plansız, Planlı Konutlar” başlığı …

Okumaya devam et

Metropolitan Alanların Çeperinde Organik Tarım ve Kentlerin Dirençliliği

Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde artan kentleşme ve beslenme sorunları seri bir üretimin yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu da beraberinde hazır/işlenmiş gıdanın üretimini ve küresel çapta hızla yayılmasını sağlamıştır. Günümüzde konvansiyonel tarım olarak adlandırılan yöntemle kitlesel tüketime uygun olarak yapılan tarım anlayışı yaygındır. Bu yöntem ürünlerin doğal niteliklerini değiştirip standartlaştırarak gıdaya erişimi kolaylaştırmıştır. Fakat gıdanın üretim …

Okumaya devam et

Ekolojik Kentsel Gelişmelerin Uygulama Aracı Olarak Symbiocity Kavramı

YENİ BİR KENT KAVRAMI Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, kentleşmenin yalnızca doğal çevre üzerindeki etkilerini incelemekle yetinmemeli, kentleşmenin topluma ve doğal dünyaya karşı duyarlılığımızda meydana getirdikleri değişiklikleri de incelemeliyiz. Sürdürülebilir bir tasarım yerel sorunlara cevap üretmeye çalışmalıdır, sadece enerjiyi optimize eden bir yaklaşımın ötesinde binanın bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda genel yaklaşım, geliştirilecek bir projenin çevresi ile güçlü …

Okumaya devam et

İklim Tragedyasında Bir Yalın Kahraman: DSİ

Yeryüzüne düşen ilk imar affıyla beraber doğan rant-siyaset-sermaye kutsal üçgeninin çocukları 80 darbesi sonrasında palazlanmış ve 2000’li yıllara ülkenin kaderini ellerinde tutan birer kahraman olarak girmişlerdi. Artık hazırlardı, Olympus dağına çıkabilecekleri bir yolculuğa başlayabilirlerdi. Hermes tanrılardan bazı haberler getiriyordu. Eski yolların tehlikeli olduğundan bahsediyor, onlara tanrıların bazı anlaşmalarını sunuyordu. Kahramanlarımız ortak zaaflarından dolayı onu dinlemiyor, dinleseler de anlayamıyor, anlamak da …

Okumaya devam et

Dirençlilik Üzerine Kafa Karışıklıklarım-I: Jeolojik Etütler İmar Planlarını Etkiliyor Mu Gerçekten?

Bu yazıdaki görüşlerimin kısıtlı ve amatör olduğu, kullanılan terminolojinin ise -özellikle meslek dışı alanlarda- hatalı/eksik olabileceği kabul edilmelidir. Yazı boyunca boyumu aşan soru ve iddialar bulunmakta. Aşağıda yazılanların aksini kanıtlar nitelikte az sayıda şehir plancıları ya da imar planları olabilir tabi. Ancak kişilerin bu bilgilerini lisans düzeyinde edinmediği; bu bilgilerin kişisel ilgi/gayretleriyle, birlikte çalışılan farklı meslek gruplarının etkisiyle, belki planlama …

Okumaya devam et

Meslek Alanımızın Kamudaki “Hali Pürmelali”

HİKÂYELER Tıka basa dolu bir metro… Herkes bir yerlere yetişmenin telaşıyla acele ediyor ve insanlar biriktikçe birikiyor. Vatman, metronun içinde adım atacak yer kalmadığına emin olana kadar bekliyor, sonunda kapılar kapanıyor ve araç hareket ediyor. Bazıları tutunacak yer dahi bulamamış ve dengelerini sağlamaya çalışarak ayakta kalmaya uğraşıyor. İstemsizce etrafıma bakınıyorum. Hemen yanımda 20’li yaşlarının başında olduğunu düşündüğüm bir öğrenci var. …

Okumaya devam et

COVİD-19’un Toplumsal Yaşantıyı Nasıl Radikal Bir Şekilde Dönüştürdüğü Üzerine

Kapak fotoğrafı: Fotoğrafçı ve yönetmen Osman Özel’in karantina günlüğünden kareler COVİD-19’UN TOPLUMSAL YAŞANTIYI NASIL RADİKAL BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ  Geçen yıl ilk kez aralık ayında görülen ve ‘’2019-nCoV’’ olarak isimlendirilen virüs ilk kez Çin’in Vuhan kentinde görülmüş ve şu an Türkiye dâhil 170 ülkeye hızla yayılmış durumdadır. Dünya, Covid-19 virüsünün hızlı yayılmasıyla karşı karşıya kalırken bu durum kentte yaşayan bireylerin gündelik …

Okumaya devam et

Sorunsal Mekan: Şehir hastaneleri

Anın içinde eleştirme gereği Pandemi sürecinde herkes gibi olagelen üzerine düşünürken, şehirciler olarak, biz de pandeminin meslek alanımızla, araştırma alanlarımızla ilgisini, bir başka ifadeyle pandeminin günümüz mekanlarıyla – mekansal ilişkilerle bağını kavramaya çalışıyoruz. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de süreç nasıl gelişti, nasıl ve hangi nedenlerden ötürü yönetilemiyor, bunu anlamaya çaba gösteriyoruz. Konuyla ilişkili olabilecek geçmişteki çalışmalarımızı yeniden gözden geçiriyoruz, …

Okumaya devam et

Gözle Görülemeyenin Güncesi

Adım Hüseyin. İşletme okudum, hem de dört yıllık. Okurken çalıştım inşaatlarda, inşaat deneyimim de ordan gelir. Dört yıllık dediğime bakmayın, altı yılda bitirdim.  Mezun oldum 2018’de. Geçen Şubat ayına kadar sürekli iş aradım ama memleketteki İşletme mezunu sayısının inşaat işçisi sayısından fazla olduğunu görünce inşaat işine geri dönmeye karar verdim. Biraz da zorunluluk tabii yoksa kim ister inşaatı, tozu, pisi, …

Okumaya devam et

Kent Sosyolojisi, Göç, Kent Tarihi: Dünyanın İlk Gettosu

Seçki 01/08/2019 Dünya tarihinde sosyal yapının mekansal olarak ayrışmasına ilk örnek olarak değerlendirilen ve “getto” teriminin de çıkış yeri olan Yahudi yerleşimini; bugün Venedik’te hala görebilmek mümkün. Gidip gördükten sonra bu mekanın nasıl oluştuğu, burada neler yaşandığı, vb. soruların akıllara düşmesi ise mümkün değil. Günümüzde Yahudilerin onlarla bir arada yaşamak istemeyen Hristiyanlar yüzünden Avrupa’da hep tecrit halinde yaşamış oldukları düşünülebilir. …

Okumaya devam et