İnsan Mekan Zaman

Fotoğraf: Henri Cartier-Bresson

İnsanoğlunun zaman içinde mekânda yarattığı değişim ve dönüşümünü ele alan bir YouTube kanalı öncelikle Şehir ve Bölge Planlama alanında olabildiğince geniş bir perspektif içinde sizlere yeni bir bakış açısı vermeyi amaçlıyor.

Dr. Ümit Özcan tarafından yaklaşık 10’ar günlük periyodlarda yayınlanan bu videolarda tarihsel bir perspektif içinde planlama pratiğinin insanın değişen coğrafi, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel birikimi ile geldiği noktanın yanı sıra, uluslararası pratiklerden referansla yaşadığımız mekan üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirerek şu anda ve gelecekte karşılaşmamız muhtemel sorunlara çözüm üretme görevini üslenen meslektaşlarına deneyim ve bilgilerini 10-15 dk.’lık videolarla aktarılmaya çalışılmaktadır. 

İlkel toplumların mekân kullanımı ile başlatılan bu serüvenin mekanı kullanan insanlardaki değişim ve dönüşümle yaşadığı değişimi bilmenin ve aynı serüveni kendi coğrafyamızın yanı sıra farklı coğrafyalarda farklı ekonomik sosyal ve kültürel koşullarda yaşayan toplumların bilmek analitik çözümlere ulaşmakta Dr. Ümit Özcan’ın 43 yıllık mesleki bilgi birikiminden yararlanmanın sizlere yol gösterici olması dileğiyle anılan YouTube videolarına WhatsApp grubumuzun yanı sıra YouTube’dan “insan mekan zaman” araması ile ulaşabilir, abone olabilirsiniz. 

Tags:

Yorum Yap