Ekolojik Kentsel Gelişmelerin Uygulama Aracı Olarak Symbiocity Kavramı

YENİ BİR KENT KAVRAMI Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, kentleşmenin yalnızca doğal çevre üzerindeki etkilerini incelemekle yetinmemeli, kentleşmenin topluma ve doğal dünyaya karşı duyarlılığımızda meydana getirdikleri değişiklikleri de incelemeliyiz. Sürdürülebilir bir tasarım yerel sorunlara cevap üretmeye çalışmalıdır, sadece enerjiyi optimize eden bir yaklaşımın ötesinde binanın bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda genel yaklaşım, geliştirilecek bir projenin çevresi ile güçlü …

Okumaya devam et