Video: Değişen ve Dönüşen Yaşam Koşullarında Mekansal Verinin Paylaşımı ve Kullanılabilirliği

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube yürütücülüğünde, 10 Mayıs 2020 Pazar Günü, saat 21.15’de “Değişen ve Dönüşen Yaşam Koşullarında Mekansal Verinin Paylaşımı ve Kullanılabilirliği” başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney ve Pınar Eraslan’ı konuk ettik.

Yorum Yap