Sinematografik Mekânın Tasarımı ve Algısı

Haldun İlkdoğan’ın kaleme aldığı “Sinematografik Mekânın Tasarımı ve Algısı” isimli kitap gerçekliğin algısında sinemada mekân konusuna ışık tutuyor. 

Kitabın İçeriği

Kitap insanın gerçeği ve gerçekliği algısı bağlamında sinema ve mekân ilişkisini göstergebilimsel düzlemde derinleştirerek sinematografik mekânın ele alınış biçimi, tasarımı ve izleyiciler tarafından algılanması konularına değiniyor. 

Sinematografik mekânın bir temsil mekân olarak ele alındığı kitap teorik olarak insanın fenomenal dünyayı algılayış biçiminden başlayarak mekânsal göstergelerin bağlamsal kurgusunu açıklamanın peşine düşüyor. Dahası göstergeler ve mekân, mimarlık ve mekân, karakter ve mekân konularını irdeleyerek sinematografik temsil mekânı çok katmanlı bir boyutta ele alıyor. 

İnsan, içinde bulunduğu dünyanın gerçeğinden zihnine eklemlenen imgeler aracılığıyla düş kurar. Dünyayı gözle deneyimlemek, gerçeği görebiliyor olmanın yanılgısında bir illüzyon etkinliğidir. Sinematografik mekân da bu etkinlik doğrultusunda izleyiciyle bir bağ kurar. Peki bu ilişki kentlerde nasıl gerçekleşir? Göstergeleri mekânsal unsurlarla bütünleştiren tavrıyla kitap, gündelik hayatın sahnesi olan kentsel mekânın yüzünün ve teninin çözümlenebilmesi adına oluşturulacak “Kent Göstergebilimi” kuramının da öncü bir çalışması olarak literatüre katkı sağlıyor.

Yorum Yap