Salgın Kentleri ve Toplumsal Yapıyı Dönüştürebilecek Mi?

“1918’de başlayan ‘İspanyol Gribi Salgını’nda 50 milyon, ‘Kara Ölüm’ olarak da bilinen 14. yüzyıldaki veba salgınında ise 200 milyona yakın insanın öldüğü tahmin ediliyor. Nesiller önce yaşanmış olayların bireylerin psikolojisini etkilemesi gerçekçi olmasa da tarih boyunca yaşanmış salgınların toplumsal yapıları ve kültürleri derinden etkilemiş olabileceğini gösteren birçok bilimsel bulguya sahibiz.” Dünya Sağlık Örgütü’nün(WHO) Yeni Coronavirüsü(Covid-19) Pandemi olarak nitelendirmesiyle birlikte birçok …

Okumaya devam et

İnsan Mekan Zaman

Fotoğraf: Henri Cartier-Bresson İnsanoğlunun zaman içinde mekânda yarattığı değişim ve dönüşümünü ele alan bir YouTube kanalı öncelikle Şehir ve Bölge Planlama alanında olabildiğince geniş bir perspektif içinde sizlere yeni bir bakış açısı vermeyi amaçlıyor. Dr. Ümit Özcan tarafından yaklaşık 10’ar günlük periyodlarda yayınlanan bu videolarda tarihsel bir perspektif içinde planlama pratiğinin insanın değişen coğrafi, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel birikimi …

Okumaya devam et

Bilinmeyen Ulus | Ulus’ta Bir Gün: Luciano & Neşet

Bilinmeyen Ulus | Ulus’ta bir gün: Luciano & Neşet “Biliyorum ben. Ankara’da yaşamışlar. Tabii tabii, tanışıyorlar sanırım…”  Sergiyi ziyarete gelen bir beyefendinin aynen bu kararlılıkta bu cümleyi kurduğunu duydum. O’na göre Neşet Ertaş ve Luciano Pavarotti’nin tanışmış ve hatta Ulus sokaklarında birlikte gezebilmeleri olasıydı. Sanırım bu hususta bizim yaptığımız foto-manipülasyonların da etkisi vardır. Fakat ben bu ihtimalin yarattığı güzel havayı …

Okumaya devam et

Sermaye Çelişkilerini Konut Projeleri Üzerinden Okumak

Sermaye Çelişkilerini Konut Projeleri Üzerinden Okumak Günümüzde dünya nüfusunun %50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır ve nüfusun hızlı bir şekilde artması ileride bu sayının yükseleceğini göstermektedir. Nüfusun hızlı bir şekilde artması beraberinde artan konut ihtiyaç ve talebini de getirirken sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan kentlerin bu pratikleri hangi koşullar çerçevesinde gerçekleştirdiğini de düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Kentlerin, ekonomik ve toplumsal ilişkilerden bağımsız …

Okumaya devam et

Sorunsal Mekan: Şehir hastaneleri

Anın içinde eleştirme gereği Pandemi sürecinde herkes gibi olagelen üzerine düşünürken, şehirciler olarak, biz de pandeminin meslek alanımızla, araştırma alanlarımızla ilgisini, bir başka ifadeyle pandeminin günümüz mekanlarıyla – mekansal ilişkilerle bağını kavramaya çalışıyoruz. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de süreç nasıl gelişti, nasıl ve hangi nedenlerden ötürü yönetilemiyor, bunu anlamaya çaba gösteriyoruz. Konuyla ilişkili olabilecek geçmişteki çalışmalarımızı yeniden gözden geçiriyoruz, …

Okumaya devam et

Gösterim Üzerine Arayışlar

Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin en önemli öğelerinden biri, somut bir mekan ile ilgili olarak alınan kararların haritaya işlenmesi ve bir anlamda o mekan ile ilgili hayalinizin tasarım öğretileri ışığında gösterimidir. Gösterim yöntemi ve tekniği farklılaştıkça, elde ettiğimiz ürün sadece alınan kararların işlendiği bir yasal belge olmak yerine artık özgün bir tasarım örneği olarak değerlendirilebilir. Fakat, altlık olarak kullanılan haritalar …

Okumaya devam et

Kent Sosyolojisi, Göç, Kent Tarihi: Dünyanın İlk Gettosu

Seçki 01/08/2019 Dünya tarihinde sosyal yapının mekansal olarak ayrışmasına ilk örnek olarak değerlendirilen ve “getto” teriminin de çıkış yeri olan Yahudi yerleşimini; bugün Venedik’te hala görebilmek mümkün. Gidip gördükten sonra bu mekanın nasıl oluştuğu, burada neler yaşandığı, vb. soruların akıllara düşmesi ise mümkün değil. Günümüzde Yahudilerin onlarla bir arada yaşamak istemeyen Hristiyanlar yüzünden Avrupa’da hep tecrit halinde yaşamış oldukları düşünülebilir. …

Okumaya devam et

Yoksulluğu Gizlemek

Seçki 01/07/2019 Favela, Türkiye’deki gecekondulara üretim biçimi bakımından benzer olan, Brezilya’nın “illegal” konut tipolojisine verilen addır. Tarihsel olarak 1888’de köleliğin kaldırılması sonrası barınma hakkına erişemeyen Afrika kökenli vatandaşlar bu konutları inşa etmeye başlamıştır. Bu tarihten günümüze kadar, kentin yoksul kesimlerinin, işçilerin, vb. karşılanabilir konuta erişimi bulunmayanların yerleşim yerleri de yine favelalar olmuştur. Rio de Janeiro şehri nüfusunun yaklaşık %25’i günümüzde …

Okumaya devam et

Yabancılaşmaktan Kurtulmanın Yolu Şehirde Yol Arkadaşı Olmak

Şehirler yalnızlaştırıyor mu insanı? Birbirine bir kol mesafesinde yaşarken, bir o kadar uzak olmak şehir yaşamının kaçınılmazı mıdır? Çocuklar, apartmanlarda, birbirini görmeden, bilmeden, tanımadan, yalnız yaşamaya mahkûm mudur? Değilse, bu çarkı kırmanın yolu nedir? Şafak Okdemir, şehirlerde, apartman odalarında, kendi tekillikleri içinde yaşayan çocukları dert ediniyor “Şehir Çocukları ya da Çocukların Şehri” kitabında. Yalnızlığı, birbiri ile ilişki kurmama, ayrışmış ve …

Okumaya devam et

Tarihsel Bir Muamma: Mekân

Bugün mekânın çok boyutlu tartışıldığı ve farklı perspektiflerle örüldüğü, insan etkinliğine ve toplumsal eyleme konu edildiği kavramsallaştırmaları aslında 1970’ler ve sonrası dönemin yaratıcı ve eleştirel ortamına borçluyuz. Genel anlamda literatürde ve planlamanın siluetinde yer alan “mutlak mekân” kavramının (absolute space) artık arkaik kaldığı, “göreli mekân” (relative space) kavramının ise şüpheyle değerlendirildiği bir çalışma ve yazın alanına sahibiz. Bu yazının temel …

Okumaya devam et